Quick jump navigatie

Project banner

startpage LETTER GROOTTE Verklein de letters Vergroot de letters
startpage EU | BE | BG | TR | UK
<< Startpagina | Project | Partners | Nieuws | Evenementen | Gallerij | Links | Contacteer ons | Sitemap | Toolkit
PROJECT

Validering van Mentoring 2

Validering van Mentoring 2 heeft als doelstelling om al diegenen te ondersteunen die problemen ondervinden in de arbeidsmarkt bij het vinden van werk, en dit omwille van een handicap of andere reden. VM2 zal tevens een systeem ontwikkelen voor de erkeninning van formele en informele opleidingen. Dit is vooral belangrijk voor mensen met een handicap die vaak formele kwalificaties missen, en dit bemoeilijkt uiteraard hun tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt. In het kader van het project zal VM2 tevens nieuwe mentoring programma’s opstarten in 3 landen voor ouderen, personen met een handicap en risico jongeren.
De principes en gebruiken van een effectief, hoog kwalitatieve mentoring en validering, gebaseerd op de “Code of Practices for Mentoring”, ontwikkeld in het eerste Validering van Mentoring Project BG/05/C/F/TH- 83 300 (www.mentoring-validation.org) zullen naar hen worden getransfereerd. Voor de ondersteuning van deze transfer zal een systeem van zelf-beoordeling worden ontwikkeld voor mentoring programma’s. De principes en gebruiken die zullen worden ontwikkeld, zullen potentieel getransfereerd worden naar andere toepassingsgebieden van formeel, en niet-formeel leren.
Dit project focust op de noden van personen met een handicap en ander eminderbedeelden, die voordeel zullen halen uit het niet-formele aspect van mentoring. Het is vooral bruikbaar voor personen die werkervaring missen, en die d egelegenheid niet hebben gehad om hun vaardigheden en competenties ten volle te ontwikkelen. Dit is dikwijls het geval met personen met een handicap en andere minderbedeelden.
De ontwikkeling van een valideringssysteem voor mentoring zal een belangrijke stap vooruit zijn en is gebaseerd op de uitgebreide en successvolle ervaring van de betrokken partners. Zonder deze validering zijn alle deelnemers in een mentoring proces (mentoren en mentees) uitgesloten van een formele erkenning van wat ze bereikt hebben, en werkgevers kunnen de kwaliteit van potentiële kandidaten en personeel niet grondig beoordelen.
Het project past duidelijk in de Kopenhagen Akkoorden en versterkt de verschillende initiatieven die reeds bestaan om informeel en niet-formeel leren deel te laten worden van Vocationele Opleiding en Training (VET).

DOELSTELLINGEN

meer

DOELGROEPEN (groepen, sectoren en eindgebruikers)

meer

RESULTATEN

meer

CASE STUDIES (RESULTATEN VM2 PROJECT)

meer
Leonardo da Vinci programme logo