Project banner

startpage PUNTO BOYUTU Decrease font size Increase font size
startpage EU | BE | BG | TR | UK
<< Geri git | Proje | Ortaklar | Haberler | Etkinlikler | Galeri | Linkler | İletişim | Site Haritası | Çevrim içi araç
PROJE

PROJEYE GENEL BAKIŞ

Mentorlüğün onaylanması 2 projesi yaygın ve informal öğrenime olan ihtiyacın tanınması ve belgelenmesi için sistemler geliştirmek yoluyla iş piyasasındaki engelli bireyler ve diğer dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarını destekleyecektir. Bu, özelikle de, akranlarıyla kıyaslandığında, formal vasıfları ve niteliklerinin eksik olduğu görülen ve bu eksikliğin etkisini de iş bulma sürecinde yaşayan gruplar için çok önemlidir. Proje, üç ülkede engeli ve yaşlı bireyler ve risk altında bulunan gençler için yeni mentorlük programları oluşturmak yoluyla bunu yerine getirecek ve bu gruplara ilk Mentorlüğün Onaylanması projesinde (BG/05/C/F/TH- 83 300- www.mentoring-validation.org) geliştirilen Mentorlükte Uygulama Kılavuzuna bağlı etkin ve yüksek kaliteli bir mentorlük ve onaylama uygulaması ve prensiplerinin transferini gerçekleştirecektir. Geliştirilen ilke eve uygulamalar yaygın ve informal öğretimin diğer sahalarına da taşınıp transfer edilebilme potansiyeline sahip bir nitelik taşıyacaktır.

Bu proje, mentorlüğün formal olmayan yapısından en çok faydayı görecek olan engellilerin ve diğer dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarına odaklanır. Özellikle de engelli ve diğer dezavantajlı gruplarda yaygın olduğu gibi, çalışma deneyiminden yoksun olan ve yetenek ve becerilerini tam potansiyellerinde geliştirme imkanı bulamayan bireyler için öncelikle faydalı olacaktır.

Mentorlükte onaylama sistemini geliştirilmesi önemli bir ilerleme olacaktır. Bu çalışmalar proje takımının bu sahadaki yoğun deneyimlerinin bir ürünü olup, sahanın tüm boyutlarında Avrupa bazındaki en iyi uygulamalardan derlenmiştir.
Resmiyete dayalı bir onaylanma olmadan mentorlük uygulamalarına katılanlar (hem mentorler hem de menteeler) başarılarının kabulünden ve onaylanıp tasdiklenmesinden yoksun kalırlar ve işverenler de çalışanlarının ve çalıştıracakları adayların niteliklerini gerektiği şekilde yargılayamazlar.

Bu proje, bünyesinde Kopenhag Anlaşmasındaki ilkelerinin direk ifade bulduğu bir proje olup, Mesleki Eğitim ve Öğretimin bir parçası olarak kabul edilen yaygın ve informal eğitimin yararlarından faydalanmayı amaçlayan bir takım toplumsal girişimlerin de tamamlayıcısıdır.

AMAÇLAR

daha fazlası için

HEDEFLER (gruplar, sektörler ve nihai kullanıcılar)

daha fazlası için

BEKLENEN SONUÇLAR

daha fazlası için

CASE STUDIES (OUTCOMES OF VM2 PROJECT)

daha fazlası için
Leonardo da Vinci programme logo